KONTAKTNÉ ÚDAJE

Naše oddelenie služieb zákazníkom je vám k dispozícii zodpovedať akékoľvek otázky

ORGÁN DOZORU

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08
email: tn@soi.sk